Для учнів

ПАМЯТКА ДЛЯ НАПИСАННЯ ЛИСТА
 ЛІТЕРАТУРНОМУ ГЕРОЄВІ
Необхідно дотримуватися всіх вимог до написання листа.
Ø  шанобливе привітання;
Ø  запитання до героя;
Ø  власна думка про твір;
Ø  декілька слів про себе;
Ø  прощальні слова;
Ø  підпис, ім’я, прізвище.

Шановний _______________!
Як твої справи? Чим ти зараз займаєшся? …
Я нещодавно прочитав(ла) книжку (автор, назва книги) про твої пригоди і мені дуже сподобалось! Я дуже захоплююсь такою літературою. Твої пригоди – це просто …
Особливо мені сподобались ті епізоди, де ти…
Ще мене вразило, як …
А розкажи мені ще, як тобі вдалося…
На жаль, нам пора прощатися. Я буду дуже сумувати і вже чекаю на нові зустрічі з тобою та твоїми друзями на сторінках нових книжок!!!
До побачення, любий_________ !

Твій (твоя) палкий (ка)  шанувальник (шанувальниця),
Учень (учениця) _______ класу
(прізвище та ім’я)
(Дата) Пам’ятка «Як складати казку»
1.   Оберіть тему.
2.   Визначте вид казки (соціально-побутова, фантастична, казка про тварин).
3.   Придумайте назву казки.
4.   Визначте дійових осіб.
5.   Продумайте будову казки ( зачин, основна частина, кінцівка).
6.   Продумайте висновки.
7.   Запишіть текст.

Як написати сенкан?

 Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.
 Сенкани - це своєрідні віршики. Їх треба писати , дотримуючись такої послідовності:

1.Іменник-тема.
 2.Два прикметники.
 3.Три дієслова.
 4.Речення, що містить чотири слова.
 5.Іменник-висновок.

ТОБТО:
1. перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)
 2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)
 3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).
 4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
 5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

Слова не повинні повторюватися, І не повинно бути спільнокореневих слів. Це дуже просто. І до того ж кожен зможе відчути себе поетом.

Приклад сенкану:

Друг
 Вірний, щирий.
 Вислухає, порадить, зрозуміє.
 Завжди допоможе у біді.
 Опора.

Казка
Фольклорна, літературна
Зачаровує, навчає, виховує
Утверджує перемогу добра над злом
Оповідка


Характеристика персонажа
План
1. Опис зовнішності (портрет).
2. Поведінка, вчинки героя.
3. Почуття, переживання, думки.
4. Мова - про що і як говорить герой.
5. Ставлення героя до оточ
уючих, своєї справи.
6. Ставлення до героя інших дійових осіб
, автора.


Основні вимоги до учнівського твору.
1.  Визначте обсяг матеріалу, який охоплює тема, щоб не відхи­лятися від неї.
2.  Продумайте основну думку вашого твору і намагайтесь усе підпорядкувати її розкриттю, по можливості доберіть до твору влуч­ний епіграф.
3.  Складіть повний та чіткий план і дотримуйтесь його під час складання твору.
4.  Намагайтесь оригінально почати роботу, щоб одразу заціка­вити нею читача; звертайте увагу на те, щоб вступ був пов’язаний з темою.
5.  Подумайте, який стиль відповідатиме темі твору.
6.  Правильно цитуйте, але не переобтяжуйте свою роботу вели­кими цитатами.
7.  Пам’ятайте, що слухач мусить відчути ваше ставлення до того, про що ви говорите.
8.  Дотримуйтесь правильної пропорційності частин твору.
9.  У висновках намагайтесь зробити самостійні узагальнення.Поради до складання творчої роботи.
1.  Твір — це маленька своєрідна «наукова праця», побудувати її треба логічно, грамотно, послідовно.
2.  Дотримуйтесь основних частин твору: вступ, основна частина, висновки.
3.  Доберіть ілюстративний матеріал до твору.
4.  Систематизуйте зібраний матеріал.
5.  Продумайте композиційну будову майбутнього твору.
6.  Уникайте повторів, слідкуйте за правильністю мовлення.
7.  Відредагуйте текст власної творчої роботи.


Структура твору-роздуму
1.Теза
2. Аргументи.
3. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва.
4. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.
5. Висновок.Спеціальні слова й вирази у творі-роздумі

Теза
Я думаю, …Я вважаю, …
Мені здається, що …
На мою думку, …
На моє переконання, …
Моя точка зору на цю проблему така:

Аргументи
Я так вважаю, тому що …
Чому я так думаю? Тому що …
Аргументом на користь моєї думки мо­же бути те, що …
До того ж …
Довести своє твердження я можу такими аргументами:
по-перше, …, а по-друге, …
На користь моєї думки можу навести такі аргументи: …
Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …,
а по-друге, …
Хоч моя думка, можливо, видається див­ною, спробую переконати вас такими аргумен­тами: …


Асоціативний етюд, викликаний певним художнім образом
(на матеріалі текстів із теми «Рідна Україна. Світ природи»)
СЛОВНИК:
     Асоціаціяоб’єднання (зв’язок між окремими подіями, фактами, предметами, явищами, що відображаються у свідомості та закріплюються у пам’яті).
     Літературний етюд це невеликий твір допоміжного характеру, який виконується безпосередньо з натури, з метою кращого її вивчення або начерк для майбутнього твору.
        Основні ознаки етюду:
1)    Який за обсягом? (Коротка форма)
2)    Що описується? (Безпосередні враження від природи)
3)    Чи відчувається думка автора? (Висловлення своїх почуттів)
4)    Чи використовуються художні засоби? (Образність мови: використання епітетів, порівнянь тощо)

ПИТАННЯ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ СТВОРИТИ ЕТЮД, ВИКЛИКАНИЙ ПЕВНИМ ХУДОЖНІМ ОБРАЗОМ
-      Що таке пейзаж?
-      Прочитайте вірш. Яку пору року змальовано у вірші?
-      Яку картину природи зображено?
-      Як ліричний герой сприймає природу? Які почуття оволодівають ним?
-      Який настрій створює поезія?
-      Які зорові та слухові образи виникають у вашій уяві?
-      Що може розповісти травичка, хмаринка тощо?
-      Як розмальоване небо, гаї, поля?
-      Як ви сприймаєте цю поезію?
-      Висновок: кожен має здатність бачити і відчувати красу природи, яка впливає на внутрішній стан людини і її почуття…

Приклад етюду В. Сухомлинського «Все в лісі співає»

Навесні ми пішли до лісу. Зійшло сонце, дихнув легенький вітерець, і всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню.   
Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю пісню, хотілося підійти до білокорої красуні й обняти її.
Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню дубу, нам хотілося бути сильними, відважними.
Верба, що схилилась над ставком, співала задумливу пісню. Прислухаючись до пісні верби, ми подумали, що прийде осінь і листячко з дерев облетить.
Горобина співала тривожну пісню. Ця пісня навіяла Думку про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи захисту.
Ось які пісні почули ми в лісі.Немає коментарів:

Дописати коментар